Mgr. Michaela Kokešová - psychoterapeutka

Individuální psychoterapie

Individuální terapie

Ve své práci využívám metodu psychoanalytické psychoterapie. Formou rozhovorů a prostřednictvím bezpečného, autentického a vřelého psychoterapeutického vztahu můžete získat větší porozumění sám/sama sobě, svému tělu, svým myšlenkám, prožitkům, hodnotám, vztahům. Díky tomu dochází k trvalejším změnám a odstranění potíží, ale také k pochopení souvislostí a příčiny.


Probudíte-li v sobě zvědavost zkoumat své minulé i současné zkušenosti, prožitky, myšlenky a budete hledat, „co je za tím“, bude vám odměnou lepší porozumění sobě samému/mé, úleva, větší svoboda a vůle k životu.


Je možné, že budete zažívat i nepříjemné stavy, objevíte zapomenuté vzpomínky a prožitky, budete možná pochybovat, zda jdete “správným směrem”. I v těchto chvílích budu stát při vás, doprovázet vás a podporovat k tomu, abyste těmito těžkými chvílemi prošel/la s co nejmenšími obtížemi.

O všem, co se při rozhovorech dozvím, zachovávám naprostou diskrétnost a mlčenlivost. Nevypracovávám žádnou dokumentaci ani zprávy pro další osoby nebo instituce, není-li to na vaši výslovnou žádost.

Na služby v mé poradně nepřispívá zdravotní pojišťovna. Výhodou pro vás může být to, že nejste nuceni obrátit se na psychiatra, aby vám stanovil diagnózu a předepsal doporučení. Ani já nepodléhám povinnosti posílat vaší zdravotní pojištovně záznamy o vaší psychoterapii.


S jakými obtížemi se na mne můžete obrátit

  • pocity smutku, osamělosti, strachu
  • ztráta energie, ztráta smyslu života
  • nízké sebevědomí, nízká sebeúcta, nepřátelský postoj ke svému tělu
  • problémy v partnerském vztahu, ve vztahu k dětem, k přátelům, ke kolegům
  • obtížné životní okolnosti, ztráta blízkého člověka, péče o blízkého člověka s vážným onemocněním nebo postižením

Pro někoho může být výhodnější účast v terapeutické skupině. Zde můžete sdílet své starosti s lidmi s podobnými obtížemi, získat podporu druhých, sledovat, jak k řešení potíží přistupují jiní. Můžete zažít, že nejste sám/sama, kdo řeší podobný problém. Více zde...


Zahájení a průběh terapie

Konzultace trvá 50 minut. Tento čas je věnován pouze Vám. V prvních několika setkáních si ujasníme, co očekáváte a zda vám můžu pomoci. Takové bilancování a zhodnocení, zda jde vaše terapie dobrým směrem, ovšem probíhá průběžně i nadále. Velká část našeho prožívání a fungování je zahalena “tajemstvím” nevědomí. Abyste mohl/mohla porozumět vaším potížím a udělat ve vašem životě potřebné změny, je potřeba dát tomuto procesu čas.

Má-li vám terapie přinést trvalejší pocit spokojenosti a vyrovnanosti, připravte se na to, že to potrvá spíše měsíce až roky. Obvyklá frekvence konzultací je 1-2x týdně. Nebudete-li moci přijít v domluvený termín, budu se snažit pro vás najít náhradní hodinu. Domluvená pravidelnost a frekvence setkávání je pro terapii důležitá. Z toho důvodu jsou stanoveny storno poplatky za neuskutečněnou konzultaci. Více zde...


Ukončení terapie

Myšlenky na ukončení terapie vás budou napadat a je to v pořádku. V ideálním případě dochází k ukončení terapie, když v životě klienta nastaly takové změny a ustoupení potíží, že již není třeba v terapii setrvávat. Stává se, že klient předčasně uvažuje o ukončení ve chvíli, kdy se objevují nepříjemné pocity, zážitky, obavy ze změny. To je přirozené. Je žádoucí o těchto myšlenkách a pocitech mluvit a pokusit se takovým obtížným obdobím projít.

Samozřejmě budu respektovat, když se rozhodnete terapii ukončit, i když to z mého pohledu bude předčasné. Také je možné, že vám můj přistup již nebude vyhovovat a rozhodnete se vyhledat jiného terapeuta. Před plánovaným ukončením terapie je však vhodné setrvat ještě několik sezení a pracovat na ukončení.


Koho do terapie nepřijímám:

  • příbuzné svých klientů nebo jejich blízké přátele
  • klienty závislé a pravidelně užívající návykové látky
  • klienty s probíhající psychotickou atakou; naopak klientům, kteří mají zkušenost s psychotickou atakou nebo jiným duševním onemocněním, můžu nabídnout podpůrnou terapii a doprovázení při opětovném zařazení se do běžného života

"Terapeut je často jediným publikem sledujícím veliká dramata a odvážné činy člověka."

I.D.Yalom


Nahoru