Mgr. Michaela Kokešová - psychoterapeutka

Mgr. Michaela Kokešová


Česká asociace pro psychoterapii

Kandidátka České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii

Psychoterapeutka Mgr. Michaela Kokešová

"Ve své práci považuji za klíčový respekt a úctu k druhému člověku. Nejde o to, dát vám recept, jak žít lépe, ale pomoci vám si porozumět tak, abyste sám/a mohl/a udělat ve svém životě potřebné změny."Vzdělání

1997 - 2002 - magisterské studium sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.


Výcviky a odborná školení

Od roku 2014 kandidátem Individuální sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP)

2012 - 2017 - Výcvik v psychoanalytické párové psychoterapii – PhDr. Lucie Lucká, PhDr. Slavoj Titl, Institut psychoanalytické párové a rodinné terapie (ČSPAP), 220 hodin

2012 – 2013 – Kurs terapie partnerského vztahu – Mgr. Jan Knop, Mgr. Marie Zemanová, Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, 110 hodin

2006 - 2010 - Sebezkušenostní výcvik v dynamické skupinové psychoterapii – MUDr.Vanda Valentová, PhDr. Jiří Jakubů, Remedium Praha, 590 hodin

2003 - 2004 - Účastník skupiny Pesso Boyden Psychomotorická Psychoterapie (PBSP) – Yvona Lucká, Luboš Kobrle

2002 - 2003 - Kurs Řízení neziskové organizace – Agnes

2004 - Kurs Práce s klientem v občanské poradně aneb Efektivní vedení rozhovoru – Institut pro systemickou zkušenost

2000 - Základní kurs mediace – Partners Czech

1999 - Kurs Základní krizová intervence – Remedium Praha

1996 - 1997 - Kurs Od nadšení k profesionalitě – Hestia

1995 - Výcvik Jacobsonovy progresivní relaxace – Krizové centrum RIAPS

1994 - Psychosociální výcvik v neverbálních technikách – Lea Paulinová


Profesní činnost

2006 - 2010 - Pracovala jsem jako vedoucí Občanské poradny Remedium Praha, kde jsem řídila provoz poradny a vedla poradenské rozhovory s klienty v oblasti sociálně právní.

2010 - 2011 - V psychoterapeutickém středisku Gaudia jsem vedla psychoterapeutickou skupinu.

2010 - 2013 - Pracovala jsem pro sdružení Rubikon Centrum jako lektorka resocializačních programů pro odsouzené ve výkonu trestu.

Od roku 2013 soukromá psychoterapeutická praxe se zaměřením na psychoanalytickou psychoterapii individuální, párovou a skupinovou.


Nahoru