Mgr. Michaela Kokešová - psychoterapeutka

Skupinová psychoterapie

Skupinová terapie

Většina z nás touží mít dobré vztahy s druhými lidmi. Někdy se ale potýkáme s neporozuměním, s konflikty, s osamělostí, máme nepříjemné pocity ve společnosti druhých lidí. Ve skupinové psychoterapii můžete porozumět vašemu fungování ve vztazích s ostatními a změnit své stereotypy tak, aby vaše vztahy byly uspokojivější. Můžete sdílet své starosti s lidmi s podobnými potížemi, získat podporu, zpětnou vazbu, vidět, jak podobné obtíže řeší jiní. Terapeutická práce ve skupině probíhá formou rozhovorů a interakcí členů skupiny. Vše, co ve skupině probíhá, reflektujeme. Sledujeme okolnosti a důvody toho, co a jak říkáme a děláme. Nepoužíváme zážitkové techniky jako je arteterapie, psychodrama, muzikoterapie, práce s tělem.


Více o skupině

V současnosti je skupina uzavřena. Zájemcům o skupinovou terapii doporučuji kontaktovat Mgr. Kamila A. Vondrouše.


Před vstupem do skupiny

Skupina potrvá dva roky. Je dobré si uvědomit, že proces plného zapojení se do skupiny a využití jejího léčivého potenciálu chce čas. Zpočátku, ale i kdykoliv během celého trvání skupiny, můžete pociťovat zábrany, nechuť, zklamání… Tyto pocity jsou přirozené a často spojeny s důvodem, se kterým do skupiny vstupujete. Je vhodné, abychom o nich mluvili, pokusili se jim porozumět a pochopit, jak vám případně podobné věci negativně vstupují

do vztahů. Pak můžeme hledat cestu ke spokojenějšímu fungování sám/sama se sebou i s druhými. Pokud přemýšlíte, že se do skupiny zapojíte, je třeba, abychom se nejdříve potkali při úvodním rozhovoru a zvážili, zda je tato forma terapie pro vás příznivá. Terapie je svobodný a dobrovolný proces, zároveň je dobré si uvědomit, že časté absence či předčasný odchod ze skupiny neprospívá vám ani skupině.


Pravidla skupiny

Otevřenost a upřímnost – budeme vás podporovat k otevřenosti a upřímnosti, protože věříme, že jedině pak můžete mít ze skupinové práce užitek.
Mlčenlivost – je důležité, abyste o věcech, o kterých se ve skupině dozvíte od ostatních, nehovořili mimo skupinu. Tak se všichni můžou ve skupině cítit bezpečně a mluvit upřímně a otevřeně.

Právo říci stop – některé věci potřebují čas. Nebudeme vás nutit mluvit o sobě, pokud vám to bude příliš nepříjemné.
Nenavazování vztahů mimo skupinu – doporučujeme vám nenavazovat ve skupině přátelské nebo partnerské vztahy a kontaktovat se se členy skupiny mimo skupinová setkání. V takovém případě vám skupina nemůže být příliš prospěšná.


"Život se dá přirovnat ke kousku vyšívané látky, z níž každý v první polovině svého času vidí lícovou stranu, avšak v druhé polovině stranu rubovou. Ta druhá není tak krásná, je ale poučnější, protože dává možnost vidět, jak jsou nitě vzájemně propojeny."

Arthur Schopenhauer


Nahoru