Mgr. Michaela Kokešová - psychoterapeutka

Párová psychoterapie

Párová terapie

V každém partnerském vztahu vystřídá počáteční zamilovanost střízlivější, ale možná hlubší pocit lásky k druhému. Během společného života začnou přicházet starosti, neshody, všednost, starosti kolem dětí… A můžou také přijít chvíle, kdy máme druhého dost a společné soužití se zdá být nemožné. Někteří partneři se příliš často hádají, jiní spolu naopak téměř nemluví, některé páry se dohodnou na všem, ale nezažívají spolu spontánní chvíle hravosti a emoční prožitky. Na tom všem je možné pracovat tak, aby se oba partneři cítili ve vztahu lépe.


Párová terapie je určena všem párům (manželským, nemanželským, homosexuálním), kteří:

  • zažívají těžkosti a neshody v komunikaci
  • jsou nespokojeni v prožívání svého vztahu
  • jsou nespokojeni v sexuálním životě
  • mají neshody při výchově dětí
  • cítí obtíže v soužití s širší rodinou apod.

Podmínkou pro párovou terapii je, že oba partneři jsou ochotni na svém vztahu pracovat, mluvit o sobě, o tom, jak vztah vnímají a prožívají, co od vztahu očekávají a co jsou ochotni pro něj udělat.


Je možné, že partneři uvažují o rozchodu. V terapii mohou pracovat na tom, jak se dobře rozejít a uzavřít svůj společný život. Mají příležitost uspořádat svou minulost,

společné zážitky a odejít ze vztahu smíření. To je obzvláště důležité u partnerů, kteří mají společné děti a i po rozchodu se spolu dál budou podílet na výchově dětí.


Cílem párové terapie je, aby partneři:

  • uměli mluvit o společných záležitostech, potřebách a prožitcích a naslouchali si
  • spolu prožívali spontánní chvíle, třeba se i mohli pohádat
  • aby tyto chvíle uměli reflektovat
  • učili si rozumět, vnímat potřeby druhého
  • rozpoznávali a respektovali osobní hranice každého z nich

"Lidé žijí v partnerském vztahu, protože doufají, že v něm najdou lásku, porozumění, pocity štěstí… Aby toho dosáhli, musí mít také svobodu dělat, co potřebuji, aniž by byli druhým kontrolováni, kritizovat a snést kritiku, stěžovat si, svěřovat se a sdílet, co kdo zažil. A přesto stále doufat, že to jejich lásku nezničí. A také přijmout a unést, že tohoto člověka můžeme ztratit..."


Nahoru